داشتم واسه اش توضیح میدادم، یک سوال مزخرف پرسید

من نمرات ریاضی خوبی داشتم. همیشه واسه ام سوال بود که چرا وقتی من چیزی را فهمیدم کس دیگه ای نفهمید؟ همیشه هم برای سوالات ریاضی این اتفاق می افتاد. پیش میومد که برای حل سوالی پیشم میومدن و حل را که مینوشتم و توضیح میدادم، سوالی میپرسیدن که نمیتونستم جواب بدم. یعنی نمیتونستم محترمانه جواب بدم.

مثلا امروز واسه یکی از پسر های فامیل سوال حل میکردم. عکس بالا قسمتی از راه حل بود. پرسید که چرا وقتی حاصل هر دو تا پرانتز حساب شد، با هم جمع میشن؟ بهش جواب ندادم. خیلی عصبانی شدم. چی بهش بگم؟ بهش بگم: احمق علامت وسطشو نگاه کن!؟ براش انگلیسی بنویسم؟ به خودم قول دادم فقط وقتی مجازم از ابزار خشونت استفاده کنم که کسی مزاحمم بشه، اذیت بکنه یا حقوقم را نادیده بگیره. کسی مزاحم نشده بود، اذیت نکرده بود و حقوقم را نادیده نگرفته بود. بهم برخورده بود که وقتی دارم لگاریتم را توضیج میدم، جمع بین دو عبارت را نمیفهمه.

فکر میکردم هر کس که لگاریتم حل میکنه میدونه که باید وقتی بین دو تا پرانتز علامت جمعه، باید داخل هر پرانتز را جداگانه حساب کنه و دو تا جواب را با هم جمع کنه تا به جواب نهایی برسه.

اگر شما جای من بودید چکار میکردید؟؟

/ 2 نظر / 86 بازدید
asemangoon

فیثاغورث اگه بود از دست طرف مقابلت دق می کرد با این سوال فیلسوفانه اش :)

asemangoon

در جوابش می گفتی خواسته هوش تو رو تخمین بزنه :))